Dnia 25 lutego bieżącego roku klasa I TL odbyła krótką wycieczkę do Firmy Wexpool znajdującej się w Dąbrówce Wielkopolskiej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się
z procesami technologicznymi w zakładzie zajmującym się recyklingiem odpadów.

AKW