26 kwietnia 2013 roku uroczyście pożegnaliśmy klasę IV.

        W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice absolwentów, uczniowie oraz sami absolwenci.

Dwóch uczniów, Bartosz Morawski i Stanisław Skrzetuski, otrzymali świadectwo z biało-czerwonym paskiem, a ich rodzice  listy gratulacyjne. Absolwenci wyróżniający się w nauce, sporcie, działalności na rzecz Koła Sokolników i Samorządu Szkolnego otrzymali nagrody rzeczowe. Uczniowie kultywujący rodzinne tradycje leśne otrzymali upominki z rąk pana zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Babimost Pawła Nowaka. Absolwenci aktywnie działający w szkolnym klubie HDK zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Każdy uczeń klasy czwartej otrzymał upominek od uczniów klasy przedmaturalnej.

 Po części oficjalnej odbył się krótki występ artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy trzeciej, na który złożyły się recytacje, prezentacja zdjęć – migawek z czterech lat pobytu absolwentów  w murach ZSL w Rogozińcu. Uczniowie klasy trzeciej zabawili się również w reporterów i dzięki temu  mogliśmy  obejrzeć zarejestrowane kamerą wywiady z  nauczycielami i pracownikami naszej szkoły, w których wspominają  uczniów klasy czwartej i przekazują im różnorodne życzenia.

 Cztery lata minęły  szybko i teraz przed naszymi absolwentami egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Życzymy powodzenia.
                                                                                                                           JJ