W tym roku  Rekolekcje Wielkopostne, dla grupy 54 ochotników, odbyły się w  Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Mieliśmy okazję poznać  historię zakonu, który działa od 1231r., zwiedziliśmy klasztorne muzeum, zjedliśmy posiłek oraz uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Serdecznie dziękujemy Oblatom za tak gościnne i miłe przyjęcie  oraz  organizację tego dnia.

Zobacz: Galeria

 

 

Historia klasztoru

W roku 1231 z klasztoru w Łęknie sprowadzono do Obry 25 cysterskich zakonników. Zamieszkali oni w drewnianych zabudowaniach klasztornych, otrzymali w posiadanie pobliskie wsie wraz z przyległymi terenami. W czasie zarządów opata Andrzeja Chlewskiego (1616-33) rozpoczęto budowę murowanego klasztoru. Około roku 1700 rozpoczęto budowę murowanego kościoła św. Jakuba. Z powodu epidemii cholery oraz przemarszów wojsk króla Augusta, budowa kościoła przedłużyła się - zakończono ją ok. 1750 roku. Władze pruskie zlikwidowały klasztor 31.12.1835r. Dobra klasztorne sprzedano, bibliotekę rozparcelowano do Warszawy i Berlina, a klasztor przeznaczono na dom księży emerytów. W roku 1926 do Obry przybywają zakonnicy ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i zakładają oblackie seminarium duchowe, które do roku 1939 zdążyło wykształcić ok. 100 kapłanów. W czasie okupacji Niemcy wywożą zakonników do obozów, a w klasztorze tworzą szkołę dla policji. Po wyzwoleniu Obry, w roku 1945, do klasztoru wracają Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i zaczynają organizację życia klasztornego. W roku 1946 wznawiają pracę duszpasterską i kształcenie w seminarium nowych kapłanów. Do dnia dzisiejszego z klasztoru w Obrze wyruszyło w świat głosić Chrystusa ok. 500 Misjonarzy Oblatów.