Udział w konkursie „Mein Beruf ist spitze!”

  • Drukuj

Uczniowie II kl. ZSL (Dominik Cepowski, Czesław Matyjaszek i Robert Gławdel) wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego pt. „Mein Beruf ist spitze!” organizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie. Zadaniem uczniów było nagranie dwuminutowego filmiku i przedstawienie w nim przy  pomocy prostych słów/zdań swojego przyszłego zawodu w języku niemieckim, używając do  tego minimum 250 niemieckich słów, co było nie lada wyzwaniem... :)!