Dzień 11 listopada to Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji w czwartek, 19-go listopada odbył się w naszej szkole uroczysty apel, który rozpoczęła  ceremonia przekazania sztandaru szkoły i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego. Następnie wręczono akty mianowania członkom nowego Samorządu Szkolnego. Uczeń klasy III TL odebrał z rąk Pana Dyrektora Antoniego Pawłowskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na zakończenie  klasy pierwsze zaprezentowały spektakl słowno-muzyczny zatytułowany „Drogi do wolności”.  Celem uroczystości było wzbogacenie wiedzy uczniów i kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń.

Zobacz: Galeria