W zakładce SZKOŁA/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE znajdują się informacje i dokumenty związane z ogłoszonym zamówieniem na wymieniony w tytule sprzęt.

W w/w zakładce umieszczono informację o wyborze oferty.