Technik leśnik - symbol cyfrowy 314301

Kształcenie odbywa się w Technikum czteroletnim i obejmuje 2 kwalifikacje:

 1. R 13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
 2. R 14. Użytkowanie zasobów leśnych


Po zdaniu tych dwóch kwalifikacji - w terminie wyznaczonym przez szkołę uczeń otrzymuje tytuł technik leśnik. Upoważnia to do podjęcia pracy w Lasach Państwowych - po uprzednim odbyciu rocznego stażu - lub podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku.

 

Praktyka:

1.   Praktyka zawodowa

 • Hodowlano-wiosenna w klasie I – 2 tygodnie
 • Hodowlano-ochronna w klasie II – 3 tygodnie
 • Z użytkowania lasu w klasie III – 3 tygodnie

2.   Gospodarka leśna - zajęcia praktyczne

 • Odbywają się w trzeciej klasie przez cały rok nauki – 1 dzień w tygodniu


Dodatkowe kwalifikacje:
W trakcie nauki uczeń uzyskuje dodatkowe kwalifikacje:

 1. Operator pilarki spalinowej
 2. Kurs prawa jazdy kat. T (ciągnik z przyczepą)
 3. Uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę hydraulicznych urządzeń załadowczych


Przedmioty zawodowe:

 • Środowisko leśne i jego ochrona
 • Zagospodarowanie lasu
 • Technika leśna
 • Użytkowanie zasobów leśnych
 • Język obcy zawodowy (j.angielski)


Przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • Biologia
 • Język angielski