OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu - ETAP II"