Zamówienia publiczne

  • Drukuj

Protokół z wyboru ofert Partnera - 20.09.2019 r.

Informacja dotycząca Konkursu na Partnera - 28.08.2019 r.

Konkurs na Partnera - 23.08.2019 r.

Informacja o wyborze oferty - 31.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - 23.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane   08.07.2019 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza

budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP I”.